خدمات اجاره جرثقیل

ارائه خدمات ویژه

ارائه بهترین قیمت های اجاره جرثقیل

اجاره جرثقیل به صورت ۲۴ ساعته

انواع جرثقیل ها

اجاره جرثقیل خشک

جرثقیل های خشک دارای بوم هایی از جنس فلز هستند. که با استفاده از وسیله هایی به یکدیگر متصل شده اند. همچنین این گونه از جرثقیل ها دارای چرخ های زنجیری می باشند.

اجاره جرثقیل بالابر

اجاره جرثقیل های بالابر از جمله خدمات اجاره جرثقیل در تهران می باشد. و به منظور حمل افراد و وسایل و کار کردن در ارتفاعات مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین کاربرد های فراوان دیگری نیز دارند.

اجاره جرثقیل تلسکوپی

اجاره جرثقیل های تلسکوپی دارای بوم های کشویی می باشند. همچنین می توان طول این بوم ها را مطابق با کار خودمان زیاد و یا کم کرد. برای ثابت ماندن آن ها از جک های تعادلی استفاده می شود.

اجاره جرثقیل های بوم ثابت

جرثقیل های بوم ثابت دارای قطعات فلزی هستند که به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده اند. بنابراین متصل بودن بوم این نوع از جرثقیل ها اهمیت دارد.

جرثقیل های ثابت برجی

جرثقیل های ثابت برجی می توانند بر روی ریل حرکت کنند. همچنین بوم آن ها نیز ثابت می باشند. این جرثقیل ها برای استفاده در مکان هایی که می توانند ثابت بمانند کاربرد دارند.

اجاره جرثقیل های خودرونده

اجاره جرثقیل های خودرونده توانایی جا به جایی بار هایی با وزن کم را دارند. بنابراین در بار های سبک از آن ها استفاده می شود. همچنین این نوع جرثقیل ها از جمله خدمات شرکت جرثقیل رضا می باشند.